Club Africain 0-3 PSG:

 Club Africain 0-3 PSG:


Bình luận về video ?